Garance kvality

Garantujeme kvalitu poskytovaných služeb


Naše společnost si je vědoma, že systém záruk je jedním ze základních podmínek seriózního obchodního vztahu. Proto Vám naše úklidová a bezpečnostní agentura nabízí uzavření dohody o kvalitě poskytovaného servisu jako přílohu obchodní smlouvy.

Tato dohoda specifikuje:

 • Specifikace odpovědnosti dodavatele
 • Garance výše odpovědnostního pojištění po celou dobu spolupráce
 • Stanovení standardů dodávaných služeb a jejich specifikací
 • Způsob kontroly standardů a jejich hodnocení
 • Způsob a lhůty odstranění závad
 • Penalizace při neodstranění závad
 • Další kvalitativní aspekty
 • Při plnění dohodnutých podmínek používáme celou řadu systémových opatření, která na sebe navazují a navzájem se prolínají tak, aby byla zabezpečena dohodnutá kvalita dodávaných služeb.

Mezi tyto systémová opatření zejména patří:

 • Provedení kvalitního bezpečnostního posouzení před zahájením realizace zakázky
 • Zavedení objektové dokumentace
 • Systematická kontrola výkonu služby
 • Provádění vnitřních auditů kvality služeb
 • Používání nejmodernějších technických prostředků a vybavení
 • Pravidelná komunikace se zákazníkem

V případě vzniku sporu ze smlouvy o poskytování služeb mezi poskytovatelem služeb a spotřebitelem, je spotřebitel oprávněn podat návrh na vyřešení sporu orgánu příslušnému k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: www.adr.coi.cz.

Návrh na zahájení řízení je možné podat nejpozději do 1. roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé uplatnil svou stížnost nebo reklamaci u poskytovatele služeb.

Certifikáty

Kvalitu služeb garantujeme plněním požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 a požadavky environmentálního managementu plněním požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Jsme držiteli těchto certifikátů:

Systém environmentálního managementu   Systém managementu kvality

Plnění podmínek spojených s vydáním certifikátů u naší společnosti je pravidelně ověřováno certifikačními orgány, které jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Potvrzení o pojíštění

Naše společnost D.I.SEVEN SERVICE, s.r.o. je pojištěna u pojišťovny Kooperativa proti poškození klienta až do výše 300 000 000 Kč. 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...