Jak je možné realizovat napojení na PCO?


Napojení na PCO Vám zařídíme po celé České republice. Existují čtyři základní řešení, jak lze propojit střežený objekt a dohledové centrum pultu centrální ochrany. Dvě možnosti kabelového připojení a další dvě možnosti představují různé způsoby bezdrátového propojení. V první řadě lze využít bezdrátovou telekomunikační síť GSM některého z v místě dostupných operátorů nebo, je-li splněna podmínka dosahu, lze datové spojení vyřešit radiovým vysílačem.

Bezdrátové spojení – sítě GSM


Často využívanou možností je rovněž připojení na pult centralizované ochrany realizované za pomoci veřejně dostupné bezdrátové telekomunikační sítě GSM. U této varianty není klient limitován nutností zavedení potřebného rozvodu do střeženého objektu. Jelikož je signál sítí GSM dostupný prakticky na všech místech našeho území, lze bez problémů propojit s pultem centrální ochrany i objekty v odlehlých místech nebo koutech republiky.

Videofied


Jedná se o EZS s funkcí Videofied, který přenáší data ze střeženého objektu pomocí komunikace na bázi GPRS přenosu na server. Pro komunikaci je na PCO instalována v ústředně datová SIM, která zůstává trvale majetkem poskytovatele.

EZS Videofied zasílá v případě poplachu na PCO v reálném čase desetivteřinový videozáznam narušení objektu. Tato videoverifikace poplašných událostí může operátorům PCO pomoci lépe vyhodnotit vzniklou situaci a podle ní reagovat dle smluvených požadavků.

Instalaci, napojení, monitoring i následnou demontáž pro Vás samozřejmě zajistíme.

JTS


Základní varianta napojení na PCO prostřednictvím jednotné telefonní sítě má jednu logickou podmínku, tedy dostupnost takového rozvodu v místě střeženého objektu. Dále je zapotřebí, aby na této lince bylo možné provozovat datový přenos, který je pro komunikaci s pultem centrální ochrany nejsnazší.

LAN


Přenos probíhá pomocí pevné datové sítě. Připojení monitorovaného systému k PCO D.I.SEVEN využitím LAN zajišťuje zákazník po datové síti a v součinnosti s příslušnou servisní organizací, pokud není správa monitorovaného systému součástí dodávky nebo správy D.I.SEVEN.

Datová síť určená pro přenos dat z monitorovaného systému na PCO zůstává trvale ve správě a užívání zákazníka.

Proč napojení na PCO?


Díky spojení PCO a střeženého objektu můžeme nepřetržitě shromažďovat data o objektu a rychle reagovat na hlášení z elektronických zabezpečovacích systémů (EZS). V případě, že dohledové centrum obdrží informaci o vniknutí či jiném narušení objektu, okamžitě vysíláme na místo vlastní hlídku. Takto je Váš objekt po napojení na PCO téměř dokonale chráněn před poškozením, krádeží a podobnými nežádoucími okolnostmi.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...