Kalkulátor náhradního plnění

Kalkulátor pro výpočet náhradního plnění


Náš kalkulátor náhradního plnění Vám vypočítá, kolik byste měli zaměstnávat osob se zdravotním postižením, v jaké výši byste měli odebrat náhradní plnění pro splnění povinného podílu a kolik byste museli platit státu v případě finančního plnění, resp. co můžete ušetřit, zvolíte-li jinou možnost než odvod státu.

MĚJTE NA PAMĚTI:

Pro výši objemu náhradního plnění 2024 i výši odvodu státu je rozhodná průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí tohoto roku, ve kterém povinnost zaměstnávání OZP vznikla. Český statistický úřad tuto mzdu vyhlásí koncem roku 2024.

Výpočet kalkulátoru náhradního plnění a odvodu státu operuje tedy s aktuální průměrnou mzdou za rok 2023
ve výši 42 427,- Kč.

Kalkulačka poskytuje orientační hodnotu náhradního plnění pro rok 2024. Přesný výpočet bude znám až koncem roku 2024, kdy Český statistický úřad vyhlásí průměrnou mzdu za I. až III. čtvrtletí. Již teď si můžete vypočítat kolik v roce 2024 ušetříte.

 

Položky kalkulátoru náhradního plnění


VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO ROČNÍHO PŘEPOČTENÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců představuje součet zaměstnaných osob v předpokládaném pracovním poměru a v předpokládané době zaměstnání. Zde musíte brát v potaz např. i poloviční úvazky započtené na celý rok jako 0,5 osob, či na půl roku 0,25 osob; dále je nutné zohlednit dny pracovní neschopnosti, dny dovolené ap. Postup výpočtu průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců je popsán ve vyhlášce č. 518/2004 Sb. v § 15-20. Výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa.

POVINNÝ PODÍL

Povinný podíl zaměstnávání OZP činí min. 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ 2024

Objem odběru náhradního plnění za 1 přepočtenou OZP je stanoven 7násobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí daného kalendářního roku, ve kterém povinnost zaměstnávání OZP vznikla.

Pro rok 2024: 7 x 42 427 Kč = 296 989 Kč / 1 OZP

ODVOD STÁTU 2023

Odvod státu za 1 nezaměstnanou OZP v povinném podílu činí 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí daného kalendářního roku, ve kterém povinnost zaměstnávání OZP vznikla.

Pro rok 2024: 2,5 x 42 427 Kč = 106 068 / 1 OZP

Limit náhradního plnění 2024


Jako oprávněný dodavatel náhradního plnění Vám můžeme poskytnout náhradní plnění v roce 2024 pouze do výše 28násobku průměrné mzdy předcházejícího roku (2023) za každého našeho zaměstnance se zdravotním postižením.

28 x 42 427 Kč = 1 187 956 / 1 OZP

Tento limit stanovila novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v § 81, odst. 3, platná od 1. 1. 2012.

SANKCE

Při zjištění nesplnění povinného podílu na zaměstnávání OZP může Úřad práce pomocí Celní správy vymáhat peněžní sankci až ve výši 1 000 000 Kč!

Zaměstnáváme více než 50 % osob se zdravotním postižením. Díky zaměstnávání OZP jsme oprávněni poskytovat Vám náhradní plnění 2024 a dále.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...