Náhradní plnění

Informace o náhradním plnění

Náhradní plnění je odběr služeb od firem, které zaměstnávají osoby zdravotně postižené (Zaměstnávání OZP). 

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Zaměstnáváte-li více než 25 zaměstnanců, je Vaší povinností dostát povinného podílu 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením. V opačném případě musíte zaplatit nemalou sankci do státního rozpočtu.

Praktickým řešením je pak náhradní plnění této povinnosti prostřednictvím odběru služeb od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se ZP. Nabídka odběru služeb je však limitována novým zákonem, proto si zajistěte náhradní plnění 2024 u D.I. SEVEN SERVICE co nejdříve.

ZNEUŽÍVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Náhradní plnění bylo v minulosti často zneužíváno, ale podobné praktiky se nevyplácí. Úřad práce za ně uděluje vysoké pokuty. Přečtěte si více o zneužívání náhradního plnění.

Co je povinný podíl?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který se týká zaměstnávání důchodců a občanů se ZPS, ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

SNADNÉ ŘEŠENÍ – NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Náhradní plnění nabízí bezpečnostní agentura D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. po celé ČR v rámci komplexních úklidových a bezpečnostních služeb, služeb PCO. Dává tím svým zákazníkům možnost splnit si díky náhradnímu plnění zákonnou povinnost zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci. V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od naší společnosti.

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

  • zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením
  • odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění

Náhradní plnění v roce 2024

Pokud nezaměstnáváte dostatečný počet OZP, naše společnost Vám pomůže situaci vyřešit a poskytne Vám náhradní plnění v roce 2024 a také v následujících letech.

Zaměstnávání OZP a ZTP přes naši agenturu můžete využít ve všech částech České republiky. Vybrat si můžete z bezpečnostních a úklidových služeb dle Vašich potřeb. Jelikož průměrná mzda neustále roste, odběrem našich služeb nejen v roce 2023 výrazně ušetříte a peníze místo odvodu do státního rozpočtu můžete investovat efektivněji.

Služby k odběru pro náhradní plnění: např. úklid firem, úklidové služby a práce, bezpečnostní služby, PCO, apod.

Více na téma viz náhradní plnění 2024.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ – PŘÍKLAD VÝPOČTU

Výpočet pro rok 2024:

Počet zaměstnanců                                                                                                          200
Povinný podíl zaměstnaných OZP                                                                                  0,04
Povinný podíl zaměstnaných OZP v přepočtu na celkový počet                                     8
Průměrná měsíční mzda v Kč v roce 2021                                                            42 427 Kč

Pro rok 2024 byla vyhlášena průměrná mzda (vypočtená Českým statistickým úřadem za 1 až 3 čtvrtletí roku 2023) ve výši 42 427 Kč. Právě s touto hodnotou je počítáno pro výpočet náhradního plnění na rok 2024.

Kalkulačka náhradního plnění poskytuje orientační výpočet povinného podílu zaměstnanců a informace s tím související.

V případě, že firma nevyužívá náhradní plnění a nesplní povinný podíl při zaměstnávání OZP, je povinna zaplatit za jednoho zaměstnance 2,5 x 42 427 = 106 068 Kč

V případě nesplnění je společnost povinna zaplatit v přepočtu na celkový počet zaměstnanců OZP 8 x 106 068 = 848 544

V případě, že firma náhradní plnění využívá, je roční odběr služeb sedminásobkem průměrné měsíční mzdy za jednoho zaměstnance 7 x 42 427 = 296 989 Kč

V přepočtu na celkový počet zaměstnanců OZP se jedná o roční odběr služeb v hodnotě celkem 8 x 296 989 = 2 375 912 Kč

OHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU

V souvislosti se zavedením evidence náhradního plnění dochází k odstranění povinnosti odběratele uvádět údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu. Odběratelé tedy, tak jako doposud, budou ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. na předepsaném formuláři zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace budou obsaženy v elektronické evidenci. Do elektronické evidence zadává údaje naše společnost.

KALKULÁTOR NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Pokud byste si rádi spočítali přesné hodnoty kolem povinného podílu pro rok 2024, využijte náš kalkulátor náhradního plnění.

Zaměstnávání OZP (dříve ZPS)

Zaměstnávání OZP (osob se zdravotním postižením, dříve ZPS – se změněnou pracovní schopností). Jedná se o zdravotně znevýhodněnou osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který trvá déle než rok a omezuje fyzické a psychické schopnosti, je omezena ve výběru a výkonu povolání. Cílem naší společnosti je umožnit zdravotně znevýhodněným občanům, aby se zapojili do běžného života, včetně ekonomických procesů.

Zaměstnávání ZTP

Cílem zaměstnávání ZTP (zdravotně tělesně postižených) je odstranění bariér mezi zdravotně postiženými a nepostiženými osobami a motivací zdravotně postižených k začlenění do aktivního života. Od 1. 7. 2009 o zdravotních omezeních ve všech třech stupních invalidity rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení. O zdravotním znevýhodnění osoby rozhoduje úřad práce. Osobám se ZTP je poskytnuta zvýšená ochrana na trhu práce.

Naše společnost D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. zajišťuje zaměstnávání ZTP na různých pracovních pozicích a bere při tom ohled na charakter a náročnost dané pracovní pozice.

Zaměstnávání důchodců

V dnešní době je mnoho lidí v důchodovém věku, kteří se cítí natolik zdraví, že hledají zaměstnání, které by jim přineslo nejen finanční přilepšení k důchodu, a kteří ještě chtějí být někomu užiteční. Tyto žadatele o zaměstnání firma D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. neodmítá. Vybírá jim práce, které vzhledem k jejich věku a fyzickým možnostem zvládnou. Jsou to hlídací služby ve vrátnicích, obchůzkové služby, služby u panelů centrální ochrany, dohlížecí služby v obchodech apod.

V roce 2010 došlo ke změnám jak v zaměstnávání důchodců, tak v zaměstnávání invalidních důchodců. Obě skupiny mohou podnikat nebo pracovat neomezeně. Výraznou změnou v oblasti zaměstnávání důchodců je novela zákona o důchodovém pojištění platná od roku 2010. V současné době neplatí, že nárok na výplatu důchodu má zaměstnaný důchodce jen při uzavřeném pracovním poměru nebo dohodě o pracovní činnosti nepřesahujícím délku jednoho roku.

Zaměstnávání důchodců je na dobu určitou (maximálně 2 roky). Po dohodě z obou stran se může pracovní smlouva obnovit.

Zaměstnávání invalidních důchodců

Zaměstnávání důchodců s tělesným postižením D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. zajišťuje již od roku 2004. Nejsou-li tito žadatelé o zaměstnání kvalifikovaní na příslušnou činnost ve firmě, poskytuje firma odborná školení a rekvalifikaci. Tito uchazeči o zaměstnání jsou zařazováni především do administrativy, nebo ke sledování pultu centrální ochrany, což vyžaduje dobré soustředění. Zaměstnávání invalidních důchodců dle jejich stupně postižení a žádosti, může být i v rámci úklidu kanceláří apod. Tato nabídka je přísně posuzována zdravotní způsobilostí uchazeče.

Firma D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. tak splňuje znění zákona o zaměstnávání důchodců spojené s náhradním plněním. Pomáhá tak při zaměstnávání invalidních důchodců ke zvýšení jejich životní úrovně a zařazení do společnosti.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...