Zneužívání náhradního plnění

Jak se zneužívá náhradní plnění?


1. 1. 2012 vstoupila v platnost novelizace zákona o zaměstnanosti. Jedním z důvodu změn byl nárůst zneužívání poskytování náhradního plnění formou tzv. „přefakturace“. Přefakturace znamená propůjčení výhod, které zaměstnavatelům s více než 50 % osob se zdravotním postižením poskytuje stát.

Přefakturace není legální a firmy uvádějí své klienty v omyl. Tyto firmy nabízejí svým klientům svůj sortiment, ale fakturují je dle smlouvy o spolupráci jiné společnosti, která podmínky o zaměstnávání OZP, osob zdravotně postižených, a zaměstnávání důchodců splňuje.

Jak se náhradní plnění zneužívá v praxi?


Zákazník odebere např. mýdlo od firmy, která nezaměstnává osoby se zdravotním postižením s více jak 50 %, a proto nesplňuje podmínky pro poskytování náhradního plnění. Tato firma svému klientovi mýdlo dodá, ale na dodacím listě a faktuře bude uvedená jiná firma, která se výrobou mýdla nezabývá, ale podmínky o zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných splňuje. Současně si přirazí svojí marži xx %.

CO NASTANE?

Problém však nastává tehdy, když přijde kontrola z Úřadu práce. Obě firmy dostanou postih formou pokuty řádově ve statisících a ÚP označí tento způsob poskytování náhradního plnění za neplatný. Samozřejmě ÚP vůbec nezajímá, že je již polovina roku a Vy jako zákazník máte odebrané zboží např. za 2.000.000,- Kč. Pro Vás to znamená, že jste zaplatili 2.000.000,- Kč, a navíc ještě odvedete pokutu za povinný zákonný podíl.

Kdo může poskytovat náhradní plnění?


Náhradní plnění mohou poskytovat pouze firmy, které zaměstnávají více jak 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně znevýhodněnými. Tyto osoby se musí prokazatelně podílet na poskytnuté práci. Např. uklízečka – uklízí, strážný – hlídá apod.

ZMĚNY A OMEZENÍ V POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Hlavní změnou je omezení výše možného poskytnutí náhradního plnění. Do konce loňského roku to bylo bez omezení. Od 1. 1. 2012 je možné poskytnout náhradní plnění v max. výši 36násobku hrubé měsíční mzdy tj. 932,508,-Kč na jednoho přepočteného pracovníka.

Například když má zaměstnavatel celkem 3 zaměstnance, přičemž dva zaměstnance zdravotně znevýhodněné, může za kalendářní rok poskytnout maximální plnění ve výši 1.865.016,- Kč a ne ve výši 10.000.000,- Kč, jako tomu bylo doposud.

Prohlášení naší společnosti


Jsme skutečným zaměstnavatelem více než 50 % osob se zdravotním postižením. Naše společnost vystavuje garanci, kde předem jednoznačně garantujeme zákazníkům, kolik máme zaměstnanců a v jakém objemu jim můžeme dodat služby v rámci náhradního plnění pro daný rok. Proto se nemusí naši současní ani budoucí zákazníci obávat ztráty dodavatele náhradního plnění.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...