Ochrana osob a majetku, fyzická ostraha objektů

Služby ochrany osob a majetku


Fyzická ostraha je nejvíce používaný způsob chránění veřejných prostor a ochrany osob a majetku. Naše řešení fyzické ostrahy daného objektu vychází ze zkušeností s objekty obdobného charakteru, vybavení a rozlohy. Pro objekt je určen manažer, který je zákazníkovi k dispozici a odpovídá za kvalitu a provoz dodávané fyzické ostrahy. Fyzická ostraha, ochrana osob a majetku a ostraha objektů je vždy prováděna v souladu se směrnicí pro výkon strážní služby, jejíž součástí jsou vnitropodniková pravidla zákazníka. Může být vhodně doplněna napojením objektu na pult centralizované ochrany, máme k dispozici špičkové PCO.

Ostraha objektů, areálů a ochrana majetku zabezpečuje zejména:


  • bezprostřední ostrahu areálu, ochranu osob a majetku
  • vstupní/výstupní režim osob a dopravních prostředků
  • zabezpečení úniku utajovaných informací
  • evidenci vjezdu/výjezdu motorových vozidel
  • pravidelnou pochůzkovou činnost s cílem zamezení pohybu cizích osob a kontrolu neporušenosti perimetru
  • obsluhu bezpečnostních systémů
  • řešení krizových situací v rozsahu lokace a příčiny

Fyzická ostraha, ochrana osob a majetku


Základním účelem fyzické ostrahy je ochrana zdraví a majetku našich klientů před negativními vlivy, které by mohly narušovat bezproblémový chod střeženého objektu a předcházení rizikových situací. Tato služba je také využívána pro kompletní zabezpečení akcí. Provádíme vnější i vnitřní ostrahu objektů včetně parkovišť a na žádost klienta i bezprostředního okolí. Dále jsme schopni na přání klienta zajistit fyzickou ostrahu pracovníkem s jazykovými znalostmi a vnější fyzickou ostrahu pracovníkem se služebním psem.

Efektivitu fyzické ostrahy je možné neustále zvyšovat, a to propojením s bezpečnostními technologiemi a bezpečnostní logistikou. Díky spojení techniky a lidského faktoru lze zpravidla dosáhnout vysoké efektivity fyzické ostrahy při současném vynaložení rozumných finančních nákladů.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...