Bezpečnost areálů zvýší pochůzkový systém

Bezpečnost areálů zvýší pochůzkový systém

Fyzická ostraha areálů je nyní mnohem dokonalejší, vyspělejší a hlavně efektivnější. Na této stránce se dozvíte, jak k tomu přispívá pochůzkový systém.

Co je fyzická ostraha objektů?


Fyzická ostraha areálů je realizována především pravidelnou dohledovou činností strážných, kteří vykonávají aktivní bezpečnostní pochůzky přímo v objektu. Takových hlídačů může být i více – v závislosti na rozloze areálu. Efektivní pochůzkový systém a vzájemná komunikace zvyšuje účinnost ostrahy. V práci může hlídačům pomáhat také vycvičený služební pes. Fyzická ostraha se užívá zejména u větších firemních areálů, parkovišť, skladů a rozlehlých veřejných či soukromých objektů.

Každý strážný splňuje takové odborné i fyzické podmínky, aby byl schopen okamžitě řešit krizové situace, předcházet ničení majetku, krádežím a vniknutí na hlídaný pozemek. A v případě spáchání trestného činu umí odborně zajistit pachatele nebo místo činu do příjezdu Policie ČR. Fyzická ostraha je výbornou a účinnou prevencí před pácháním přestupků a trestné činnosti. Sama přítomnost uniformovaných pracovníků v areálu bývá dostatečným varováním a výstrahou pro případné narušitele.

JAK FUNGUJE MODERNÍ POCHŮZKOVÝ SYSTÉM?

Pro pochůzky je v každém konkrétním prostředí vytvořen předem domluvený scénář – plán pravidelných a nepravidelných pochůzek. Strážní tedy mají určeno, kdy a která místa musí kontrolovat. V moderním systému pochůzek jsou tato místa označena identifikačními čipy. Tento čip bezkontaktně zaznamená, když strážný tímto místem projde. Získaná data jsou okamžitě odesílána prostřednictvím GPRS na server, kde je informace o datu a času načtení kontrolního místa porovnávaná s plánem pochůzek. Je možné tak na dálku kontrolovat, jak a kde se hlídka aktuálně pohybuje. Pokud systém zjistí nesoulad s vytvořeným plánem pochůzek, okamžitě upozorní kontaktní osoby e-mailem či prostřednictvím SMS.

JAKÉ JSOU DALŠÍ MOŽNOSTI OSTRAHY?

Obecně platí, že ostraha se upravuje na míru konkrétním přáním klientů a střeženému prostoru. Lze tak sjednat ostrahu nepřetržitě, nebo jen v určenou dobu, např. jen v noci, v konkrétní hodiny nebo formou kontroly nepravidelných mobilních hlídek. Vedle fyzické ostrahy mohou být pro zvýšení bezpečnosti a přehledu o dění v areálu instalovány zabezpečovací systémy, jako jsou kamery, pohybová čidla, požární hlásiče atd. Tyto systémy lze také napojit na pult centralizované ochrany či vzdálené monitorovací centrum. Celkový přehled a evidenci osob i vozidel lze zvýšit také využitím vrátných a recepčních služeb.

 

Jeden komentář

  1. Dobrý den, máte to velice dobře propracované. Pešout Fr. z Benešova.

    Odpovědět

Zanechat komentář