Proč si některé obce raději najímají bezpečnostní agentury než policii?

Proč si některé obce raději najímají bezpečnostní agentury než policii?

Je třeba konstatovat, že na tuto otázku panují dva odlišné názory. Zkušenosti objednavatelů však hovoří kladně pro bezpečnostní agentury. Z pohledu zákona mají pracovníci soukromé bezpečnostní agentury zhruba stejné pravomoci jako každý z nás. Někteří odpůrci proto prosazují názor – proč platit bezpečnostní agenturu, když poukázat na trestný čin může kterýkoli běžný občan.

Podnět k řešení trestných činů a vandalismu


Je známým faktem, že mnoho občanů trestnou činnost a podobné nežádoucí jevy spíše ignoruje. Zkuste si navíc představit modelovou situaci, kdy běžný občan pravidelně provádí pochůzkovou činnost v odlehlém parku nebo v okolí dětského hřiště, kde se po nocích scházejí různá individua, jen proto, aby podal hlášení PČR o nežádoucí činnosti.

Naopak si představte agenturu, která má tuto činnost v popisu práce a má k dispozici veškeré obranné vybavení, komunikační techniku, zkušeného psovoda s vycvičeným psem nebo zásahové vozidlo a hlavně pracovníky vyškolené pro tuto činnost. Bezpečnostní agentura, která vykonává pravidelnou nebo namátkovou kontrolu a dohlíží na riziková místa. Dokáže efektivně řešit vzniklé konfliktní a problémové situace a nafotí či jinak zdokumentuje nezákonné jednání. Pořízená dokumentace později slouží k dopadení či usvědčení pachatele, eventuálně jako důkazní materiál při vymáhání za způsobené škody.

Pozn. – Kontrolu pochůzkové činnosti (výjezdového vozidla) a její pravidelnost může objednavatel kontrolovat pomocí výpisu z čipů rozmístěných na smluvně sjednaných bodech.

Bezpečnostní agentury v rozpočtu obce


Ostraha soukromou bezpečnostní agenturou stojí obce pouze nepatrný zlomek vynaložených financí, které jsou třeba na zajištění provozu Městské policie, což je v době úspor nepřehlédnutelný rozdíl. Druhou věcí jsou vzniklé škody na majetku obcí, které dosahují mnohdy částky daleko vyšší, než jsou částky vynaložené na provoz soukromé agentury.

Mnoho bezpečnostních agentur využívá pro kontrolní činnost na problémových místech své dohledové centrum. Již samotné zřízení jednoúčelového dohledového centra pouze pro potřeby obce je neefektivní a ekonomicky náročné.

Další využití soukromé bezpečnostní agentury


Soukromé bezpečnostní agentury se mnohdy nespecializují pouze na ochranu osob a majetku. Naše bezpečnostní agentura má ve své nabídce služeb také pořadatelské služby a fyzickou ostrahu, které obce využívají pro zajištění různých kulturních a společenských akcí, sportovních událostí atp. V naší nabídce naleznete služby spojené s údržbou a správou budov či s úklidovými službami, a také možnost odběru těchto služeb pro náhradní plnění, povinné i pro státní subjekty.

Již jsme zmínili dohledové centrum (PCO – pult centralizované ochrany), pomocí kterého lze střežit objekty dálkově (elektronicky nebo kamerovými systémy). Při samotném zásahu k napadenému objektu je zpravidla vysláno zásahové vozidlo bezpečnostní agentury.

Takzvaným „náhodným škodám“ dokáže málokdo zabránit, ale zkušenosti obcí se soukromou hlídací službou hovoří o výrazném poklesu trestné činnosti ve střežených lokalitách.

Zanechat komentář

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...